Λίπασμα 15-10-15 +2MgO + Ιχνοστοιχεία (SOP) – Λίπασμα κοκκώδες σταθεροποιημένο Fertislow Stabilure

Εταιρία:
Φερτικομ Fertikom Λιπάσματα Κομοτηνής

Fertislow Stabilure: με την τεχνολογία αναστολής της ουρεάσης

Συστατικά:
15% Άζωτο
10% Φώσφορος
15% Κάλιο (SOP)
+ 2% Μαγνήσιο
+ Ιχνοστοιχεία

Συσκευασία:
Παλέτα 63 σακιών των 25 κιλών (1575 κιλά)

Για την αγορά σε ποσότητα παλέτας απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο κατάστημα: 2665025350

Ενημέρωση:
Για τον υπολογισμό του κόστους μεταφοράς των λιπασμάτων σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα στο 26650-25350.
ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ LOGISTIC ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝΙΚΗΣ
Έχουμε την δυνατότητα να σας προσφέρουμε καλύτερη τιμή σε ποσότητα και χαμηλότερα μεταφορικά.

Χρίσιμες Πληροφοριες : Τι είναι η Αναστολή ουρεάσης
Η ουρία μέσω της υδρόλυσης της στο έδαφος και την παρουσία του ενζύμου της ουρεάσης
μετατρέπεται σε αμμωνιακή μορφή (ΝΗ4+) και συγκροτείται από τα κολλοειδή του εδάφους στις περιοχές ανταλλαγής κατιόντων.
Κομμάτι όμως του αζώτου της ουρίας μπορεί να υποστεί απώλειες ως αέρια αμμωνία (ΝΗ3) σύμφωνα με την εξίσωση:
(ΝΗ2)2CO + 2Η2O (ουρεάση)=> 2 ΝΗ4ΗCO3 => 2 ΝΗ3 + Η2O + CO2

Οι απώλειες αυτές του αζώτου μπορεί να είναι τεράστιες αν υπάρχουν επιπλέον οι παρακάτω συνθήκες ή συνδυασμός τους:
Μη επαρκής ενσωμάτωση της ουρίας
Υψηλή θερμοκρασία
Υψηλό pΗ
Υπολείμματα καλλιεργειών
Εδάφη χαμηλής ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων

Οι αναστολείς ουρεάσης είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται για να μειώσουν προσωρινά την δραστικότατα του ενζύμου της ουρεάσης
και να επιβραδύνουν την ταχύτητα υδρόλυσης της ουρίας. Υπάρχουν πολλές ουσίες που μπορούν να αναστείλουν την δράση της ουρεάσης,
αλλά μόνο λίγες (π.χ. NBPT) είναι μη-τοξικές, αποτελεσματικές σε χαμηλές συγκεντρώσεις, χημικά σταθερές και ικανές να αναμιχθούν με
ή επικαλυφθούν με λιπάσματα που περιέχουν ουρία. Στην περίπτωση χρήσης λιπασμάτων με αναστολέα ουρεάσης Fertislow Stabilure,
έχει παρατηρηθεί ότι η καθυστέρηση διάσπασης της ουρίας (λόγω της αναστολής δράσης του ενζύμου της ουρεάσης) μπορεί να φτάσει ως και 3 εβδομάδες.
Αυτό είναι φυσικά ιδιαίτερα σημαντικό διότι προστατεύουμε την ουρία από σημαντικές απώλειες εξαέρωσης που μπορεί νa φτάσουν ή να ξεπεράσουν και το 40%.

Πλεονεκτήματα των λιπασμάτων Stabilure:
Αποτελεσματική δράση ενάντια στις απώλειες αζώτου από εξαέρωση και έκπλυση.
Μεγίστη αφομοίωση του αζώτου από το φυτά λόγω της τεχνολογίας ομοιόμορφου ψεκασμού των χημικών αναστολέων σε κάθε κόκκο του λιπάσματος.
Φιλικότερα λιπάσματα προς το περιβάλλον λόγω απουσίας των νιτρικών στην σύνθεση τους, ταχύτερης διείσδυσης τους στην ενεργή ριζόσφαιρα,
ελαχιστοποίησης ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και συνολικά χαμηλότερου δείκτη αλατότητας.
Οικονομικότερη τροφοδοσία των καλλιεργειών σε άζωτο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Ευελιξία στην χρήση τους με δυνατότητα εφάπαξ εφαρμογής και επιπλέον μείωση των αναγκών άμεσου ποτίσματος & ενσωμάτωσης του λιπάσματος.
Διαθεσιμότητα τροφής ακόμη και στα πιο κρίσιμα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών με επακόλουθο την σημαντική αύξηση των αποδόσεων και
την Βελτίωση του συνόλου των ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Weight 25 kg
Dimensions 40 × 30 × 60 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Λίπασμα 15-10-15 +2MgO+ΤΕ Fertislow Stabilure”

Your email address will not be published. Required fields are marked

You may also like...