Κτηνοτροφικό Μπιζέλι ARVICA A

Το Κτηνοτροφικό Μπιζέλι ARVICA είναι φυτό ετήσιο αρκετά ανθεκτικό στο κρύο.

Το Κτηνοτροφικό Μπιζέλι ARVICA είναι πρώιμης και γρήγορης ανάπτυξης ποικιλία.
Σε 70 μέρες από τη σπορά γίνεται η άνθηση, σε 79 μέρες γίνεται η ωρίμανση του χόρτου και σε 114 μέρες
από τη σπορά γίνεται η ωρίμανση του σπόρου.

Το Χρώμα του σπόρου είναι καφέ-πράσινο.
Το χρώμα του άνθους είναι κοκκινωπό.

Το φυτό έχει μακρύ στέλεχος, καλή στήριξη και μεσοπρώιμη ωρίμανση.
Ταχύτερη αύξηση σωματικού βάρους αποκτούν τα ζώα κρεατοπαραγωγής που τρέφονται με κτηνοτροφικό μπιζέλι.

Σπέρνεται μόνο του ή σε μίγμα με σιτηρά.
Η ποσότητα σπόρου ανά στρέμμα είναι 15-18kg.

Συσκευασία:
Σάκος 25 κιλών

Weight 25 kg
Dimensions 45 × 12 × 70 cm