ΜΗΔΙΚΗ ΓΕΑ GEA ΙΤΑΛΙΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΜΕ ΑΖΩΤΟΒΑΚΤΗΡΙΑ RIZOBIUM

Η Μηδική ΓΕΑ Ιταλίας είναι μια ποικιλία Μηδικής μεσογειακού τύπου με πολύ καλή ανθεκτικότητα στο κρύο.

Προσαρμόζεται σε μεγάλο εύρος από καιρικές συνθήκες και δίνει πολύ υψηλές παραγωγές.

Η Μηδική ΓΕΑ Ιταλίας, δίνει άριστης ποιότητας ζωοτροφή με υψηλή αναλογία φύλλων προς στελέχη.

Χρησιμοποιείται για βοσκή και για κοπή.

Είναι κατάλληλη για συχνές κοπές.

Αναβλαστάνει γρήγορα μετά από κάθε κοπή και έχει καλή αντίσταση γενικά,
στις βασικές εχθρικές καταστάσεις, που προκαλούνται από έντομα και ασθένειες.

Σπέρνετε άνοιξη και φθινόπωρο με 3-4 Kg το στρέμμα.

Συσκευασία:
Σάκος 25 κιλών

Weight 25 kg
Dimensions 15 × 40 × 70 cm